2c8 Business Solutions AB

Kategorier: Examensarbete Praktik
Brancher: Ingenjörsvetenskap IT
Globala mål: 3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 7 Hållbar energi för alla 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9 Hållbar industri och innovation samt infrastruktur 10 Minskad ojämlikhet 11 Hållbara städer och samhällen 12 Hållbar konsumtion och produktion
Monterplats: B07

Vi hjälper företag att visualisera och utveckla sin verksamhet med hjälp av 2c8 Apps.
Många processinitiativ stannar ofta då ett lättanvänt visualiseringsverktyg saknas i företaget och många ledningssystem används tyvärr inte i den dagliga verksamheten av olika anledningar.
Med hjälp av 2c8 kan företaget effektivt möta alla krav från sina olika intressenter genom att hela företagets processer, instruktioner, organisation, ansvar, mm kan visualiseras i olika modeller och tillämpningar.

2c8 erbjuder marknadens enklaste verktyg för modellering och verksamhetsutveckling. Idag har vi drygt 1200 kunder i en mängd olika branscher som använder 2c8 Apps för att utveckla sin verksamhet.
Några ord från våra kunder:
”Vi har fått all personal att förstå hur saker och ting hänger samman tack vare 2c8”,
”Vi byter ut MS Visio mot 2c8 för hela vårt arbete kring processer och verksamhetsutveckling” och
”Tack vare 2c8 så älskar vi numera ISO-revisioner”

Yrkestitlar: Utvecklare, konsult, projektledare, supporttekniker, säljare
Verksamhetsorter: Karlstad och Stockholm
Antal anställda: 32

PLATS PÅ KARTAN

TRANS F ORMUM AULA F OAJÉN IN F O- DISK HUVUDENTRÉ CAFÉ GLÄN T AN ÖVRE PLAN WC HISS AULA F OALJÉN GARDEROB UTS T ÄLLAR- LOUNGE STUDEN T - LOUNGE KAU STUDENTKÅR HISS ENTRÉ WC LAGERLÖ F SALEN FRÖDINGSALEN WC AULA MAGNA WC MICRO V ÅGSUGNAR MICRO V ÅGSUGNAR CAFÉDISKEN WC BIBLIOTEKET PLAN 2 HUVUDENTRÉ ÖVRE PLAN CAFÈ SELMA BIBLIOTEKET NEDRE PLAN HISS AULA MAGNA HISS WC ENTRÉ A08 C03 C04 C02 C10 C 1 1 C12 C13 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D 1 1 D12 D14 E00 E03 E02 E01 E04 E05 E14 E 1 1 E12 E08 E09 E10 E06 E07 D13 D02 E1X D19 D20 D21 D05 D04 D03 E0X D17 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C06 C07 C09 C08 C22 D01 D22 D23 D24 C23 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A 1 1 A10 A09 A16 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F13 F12 F 1 1 F10 F09 F08 F07 F06 F05 F04 F02 F03 F01 F14 F15 F16 F17 F19 F18 B00 B01 A22 B06 B04 B08 B11 B12 B05 B03 B07 B09 B10