Acando AB

Anställning Trainee Examensarbete
Ekonomi och juridik Ingenjörsvetenskap IT
3 Hälsa och välbefinnande 5 Jämställdhet
F07

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden – innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. 

Acando är indelat i fyra huvudområden. 

Digital vägleder kunder och realiserar lösningar kopplade till digital innovation och transformation. Projekt drivs genom kombinationen av digital affärsförståelse och djupt teknisk kunnande i lösningar baserade på modern teknik och plattformar. Området har hög tillväxtpotential och Acando är väl positionerat inom flera av de mest snabbväxande områdena såväl avseende användarcentriska lösningar och digital produktinnovation och som industriell transformation genom digitalisering. Vi är på väg in i en ny era, där verksamhetsprocesserna delvis ersätts eller utökas med digitala lösningar, vilket gör att IT inte längre bara är ett verksamhetsstöd, utan fungerar som en utvidgning eller integrerad del i våra kunders processer, produkter, tjänster och hela affär. Acandos Business Design Studio är en del av verksamheten där kundcentrerade strategier och digital innovation är bärande element för att skapa de bästa kundupplevelserna.

Consulting är verksamt inom alla större branscher och erbjuder djup expertis inom Strategi, verksamhetsstyrning, Sälj & Marknad, Supply Chain och Operations. Acandos breda kunskapsbas och tvärfunktionella affärsteam säkerställer ett holistiskt perspektiv och god kundförståelse, vilket gör att vi kan erbjuda innovativa perspektiv och lösningar som tillför oväntat mervärde. Acandos absoluta styrka är transformativa skeenden i hög genomförandehastighet.

Enterprise är den ledande svenska leverantören av plattformsrelaterade tjänster på utvalda plattformar; SAP, Dynamics AX och Netsuite. Tillsammans med våra kunder säkrar vi att maximalt värde skapas ur plattformsinvesteringen. Vi kombinerar ett gediget verksamhetskunnande, beprövad metodik kombinerat med funktionell och teknisk plattformskompetens.Application Services innefattar primärt längre åtaganden avseende förvaltnings- och supporttjänster. Acandos ambition är att växa andelen åtaganden över tiden primärt kopplat till existerande kundbas och levererade projekt.

https://www.acando.se/
Yrkestitlar: Projektledare, Analytiker, Kravanalytiker, Testledare, Utvecklare, Affärsutvecklare, Verksamhetsanalytiker, UX designer
Verksamhetsorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge/Falun & Västerås, Norge, Finland, Tyskland & Lettland
Antal anställda: 2000
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F08 F07 F06 F05 F04 F03 F02 F01 F09 F10 F12 F11 F13