Åmåls kommun

Anställning Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Hälsa, vård, socialt arbete Samhällsvetare, humanist
C22

Åmål vid Vänern är en av Västra Götalandsregionens äldsta städer och är en innerkuststad med cirka 12 500 åretruntboende och ökar i invånarantal. Staden präglas av ett variationsrikt och gynnsamt företagsklimat och har en väl utbyggd barnomsorg och skola med fokus på utveckling. Åmål beskrivs idag av många som en aktiv kulturstad med en rik tillgång på många aktiva idrottsföreningar bland annat inom golf, tennis, segling, hästsport och skidsport. Läs mer om Åmål på www.amal.se.

www.amal.se
Yrkestitlar: Undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, beteendevetare
Verksamhetsorter: Åmål
Antal anställda: 1500
Här är monterplats C22