Årjängs kommun

Anställning Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ekonomi och juridik Hälsa / Vård / Socialt arbete Ingenjörsvetenskap Lärarutbildning Musik / dans och kultur Naturvetenskap Samhällsvetenskap och humaniora
3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 6 Rent vatten och sanitet 7 Hållbar energi för alla 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 11 Hållbara städer och samhällen
A27

Årjängs kommun är en naturskön kommun i västra värmland med cirka 10000 invånare. Vi arbetar för en välmående, modern och effektiv kommun med god service och växande företagsamhet. Årjängs kommun är en arbetsgivare på frammarsch, med storsatsning mot framtiden inom alla våra olikartade arbetsområden. Vi gör helt enkelt vårt allra bästa för att även fortsättningsvis kunna vara en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med detta behöver vi kontinuerligt rekrytera nya kreativa medarbetare, som med kompetens, engagemang och drivkraft vill bidra till att vår kommun blir ännu mer framgångsrik.Vi är cirka 700 tillsvidareanställda i verksamheter som består av 200 olika befattningar vilket innebär fantastiskt goda möjligheter till bland annat internutveckling och arbetsvariation för våra anställda. Kommunens uppdrag spänner över ett stort spektra av livsviktiga samhällsuppdrag, däribland skola, omsorg, räddningstjänst, kultur, bygg och miljö, tekniska ärenden och medborgarservice.

http://www.arjang.se/
Verksamhetsorter: Årjängs kommun
Antal anställda: 1000
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E06 E12 E08 E09 E10 E05 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F12 F11 F13 F14 F15 F16 F17 F19 F18