Årjängs kommun

Sommarjobb Examensarbete Praktik Extrajobb Anställning
Hälsa, vård, socialt arbete Ingenjör Naturvetare Rättsvetenskap IT Samhällsvetare, humanist Lärare
A20

Årjängs kommun är en naturskön kommun i västra värmland med cirka 10000 invånare. Vi arbetar för en välmående, modern och effektiv kommun med god service och växande företagsamhet.
Årjängs kommun är en arbetsgivare på frammarsch, med storsatsning mot framtiden inom alla våra olikartade arbetsområden. Vi gör helt enkelt vårt allra bästa för att även fortsättningsvis kunna vara en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med detta behöver vi kontinuerligt rekrytera nya kreativa medarbetare, som med kompetens, engagemang och drivkraft vill bidra till att vår kommun blir ännu mer framgångsrik.
Vi är cirka 700 tillsvidareanställda i verksamheter som består av 200 olika befattningar vilket innebär fantastiskt goda möjligheter till bland annat internutveckling och arbetsvariation för våra anställda. Kommunens uppdrag spänner över ett stort spektra av livsviktiga samhällsuppdrag, däribland skola, omsorg, räddningstjänst, kultur, bygg och miljö, tekniska ärenden och medborgarservice.

http://www.arjang.se/
Verksamhetsorter: Årjängs kommun
Antal anställda: 1000
Här är monterplats A20