BAE Systems Bofors AB

Trainee Examensarbete Sommarjobb
Ingenjörsvetenskap IT
5 Jämställdhet
A25

BAE Systems Bofors är ett svenskt företag på en global marknad och ingår i en av världens största försvarskoncerner med ca 89 600 anställda i mer än 40 länder. Vi utvecklar och producerar försvarsmateriel som artilleripjäser, luftvärnspjäser och ammunition. Hos oss får du tillhöra ett företag i högteknologisk framkant och vara en del av en mycket familjär och kamratlig företagskultur!

www.baesystems.com
Yrkestitlar: Ingenjörer (konstruktion, analys- och beräkning, elektronik, system- och mjukvaruutveckling), montörer, ekonomi, inköpare, HR, jurister
Verksamhetsorter: Karlskoga
Antal anställda: 460
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E06 E12 E08 E09 E10 E05 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F12 F11 F13 F14 F15 F16 F17 F19 F18