BillerudKorsnäs

Anställning Trainee Examensarbete Sommarjobb
Ingenjör
D02

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa värde både internt och externt gentemot kunder och partners. För oss är mångfald och inkludering viktigt för att lyfta våra medarbetares olika idéer och erfarenheter. Det ger oss nya perspektiv och utmanar vårt tankesätt. BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som utvecklas och växer – vill du växa med oss och utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid?

www.billerudkorsnas.se
Yrkestitlar: Utvecklingsingenjör, processingenjör, förpackningsdesigner, specialister, underhållsingenjörer, operatörer, laboranter med flera
Verksamhetsorter: Gruvön, Frövi/Rockhammar, Gävle, Karlsborg, Skärblacka, Beetham och Jakobstad
Antal anställda: 4200
Här är monterplats D02