BIM Kemi AB

Trainee Examensarbete Praktik
Ingenjörsvetenskap Naturvetenskap
3 Hälsa och välbefinnande 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 12 Hållbar konsumtion och produktion 17 Genomförande och globalt partnerskap
F03

BIM Kemi grundades 1973 av Peter Wållberg och är idag ett familjeföretag specialiserade på kemibaserade lösningar för pappers- och massaindustrin. Fyra gånger har BIM kemi blivit listade bland Europas 500 snabbast växande entreprenöriella bolag och med över 200 anställda världen över är vi idag ett högst forskningsintensivt bolag. Vårt huvudkontor ligger i Stenkullen, nära Göteborg, där du också hittar vår centrala R&D-avdelning;, vårt kundservice labb och en av våra 5 produktionsenheter. Vi är stolta över vår BIM-anda, där engagemang, hårt arbete innovation och kundnärhet står i fokus.Vi är experter på kemiska lösningar för världens pappers- och massaindustri. Hemligheten bakom våra framgångar är inte enbart ett
resultat av långsiktiga investeringar i forskning och utveckling, eller ett nära samarbete med universitet och högskolor. Lika viktigt är att vi har kompetenta och drivna medarbetare med passion för att skapa innovativa, hållbara och
lönsamma lösningar nu och i framtiden.

www.bimkemi.com
Yrkestitlar: Kemiingenjörer
Verksamhetsorter: Sverige, Norge, Finland, UK, Belgien, Frankrike, Polen,Tjeckien, Tyskland, Portugal och Syd Afrika.
Antal anställda: 200
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F08 F07 F06 F05 F04 F03 F02 F01 F09 F10 F12 F11 F13