Caverion Sverige AB

Anställning Examensarbete Praktik
Ingenjör Hälsa, vård, socialt arbete
A19

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. De säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vår vision är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrier.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2015 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro. Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors.
www.caverion.se

www.caverion.se
Yrkestitlar: elektriker, tekniker, rörmokare, montörer
Verksamhetsorter: Hela landet
Antal anställda: 4000
Här är monterplats A19