CGI Sverige AB

Kategorier:
Brancher:
Globala mål:
Monterplats: A13

CGI grundades 1976 och är ett av världens största IT- och affärskonsultföretag. Våra 90 000 medarbetare på ca 400 kontor i över 40 länder visar på CGI:s styrka att skapa värde för sina kunder genom kombinationen av att vara en stark lokal aktör och samtidigt kunna erbjuda global leveranskapacitet. Sedan starten har företaget följt en disciplinerad leveransmodell som har lett till att bli branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget. Vi har under de senaste tio åren haft en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 9 av 10 vilket visar vårt engagemang för våra kunder. Med våra ca 4 000 medarbetare på ett 30-tal kontor runt om i landet är vi Sveriges största IT-tjänsteföretag. Denna verksamhet leds av ca 500 ledare. I Norden har vi cirka 10 000 medarbetare på 50 platser, adderar man vår närvaro i världen, är det svårt att vara bättre än CGI när det gäller att förena lokal kunskap med global kapacitet.

Yrkestitlar: UX Designer, Frontendutvecklare, Backendutvecklare, Programmerare, Systemutvecklare, Projektledare, Förvaltningsledare, Testledare, testare
Verksamhetsorter: CGI är verksamma på 400 kontor i 40 länder, 33 kontor i Sverige där Karlstad är ett av dem.
Antal anställda: 90000

PLATS PÅ KARTAN

TRANS F ORMUM AULA F OAJÉN IN F O- DISK HUVUDENTRÉ CAFÉ GLÄN T AN ÖVRE PLAN WC HISS AULA F OALJÉN GARDEROB UTS T ÄLLAR- LOUNGE STUDEN T - LOUNGE KAU STUDENTKÅR HISS ENTRÉ WC LAGERLÖ F SALEN FRÖDINGSALEN WC AULA MAGNA WC MICRO V ÅGSUGNAR MICRO V ÅGSUGNAR CAFÉDISKEN WC BIBLIOTEKET PLAN 2 HUVUDENTRÉ ÖVRE PLAN CAFÈ SELMA BIBLIOTEKET NEDRE PLAN HISS AULA MAGNA HISS WC ENTRÉ A08 C03 C04 C02 C10 C11 C12 C13 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D 1 1 D12 D14 E00 E03 E02 E01 E04 E05 E14 E 1 1 E12 E08 E09 E10 E06 E07 D13 D02 E1X D19 D20 D21 D05 D04 D03 E0X D17 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C06 C07 C09 C08 C22 D01 D22 D23 D24 C23 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A 1 1 A10 A09 A16 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F13 F12 F 1 1 F10 F09 F08 F07 F06 F05 F04 F02 F03 F01 F14 F15 F16 F17 F19 F18