Dizparc Secured

Anställning Trainee Examensarbete Praktik
IT
3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 10 Minskad ojämlikhet 13 Bekämpa klimatförändringen
F08

På Dizparc Securedär vi oberoende cybersäkerhetsspecialister som arbetar med både offensiv och defensiv cybersäkerhet. Vi tror på att göra digital säkerhet enkel och tillgänglig för alla, oavsett storlek eller plånbok. Vi kallar det ”Affärsdriven digital säkerhet”.

Vårt erbjudande sträcker sig från offensiva tjänster såsom penetrationstester, sårbarhetsanalyser, red team-operationer till defensiva tjänster såsom utredningar, forensiska analyser, Threat hunting m.m. Vi hjälper organisationer, både säkerhetsmedvetna och säkerhetsomedvetna, att analysera och mitigera risker samt att etablera strukturerat cybersäkerhetsarbete. Våra kunder är allt i från myndigheter till privata företag av varierande storlek och bransch.

Vi är ett gäng riktigt vassa kompetenser som tillsammans har satt ut på en resa att göra skillnad för samhället dels genom att erbjuda alla riktigt spetsiga cybersäkerhetstjänster och dels att vara en aktör som utbildar morgondagens seniora cybersäkerhetsspecialister!

Yrkestitlar: Penetrationstestare, Red team-operatör, Threat Hunter, Sårbarhetsanalytiker, Digital forensiker, Cybersäkerhetsspecialist
Verksamhetsorter: Karlstad och övriga Sverige
Antal anställda: 10
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01_a E01_b E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 E0X D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C06 - C08 C09 C10 C11 C24 - C26 D01 - D02 D22 D23 D24 C27 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F13 F12 F11 F10 F09 F08 F07 F06 F05 F04 F02 F03 F01 F14 F15 F16 F17 F19 F18