Elvenite AB

Anställning Extrajobb Examensarbete Praktik
Ingenjör IT
C18

Elvenite levererar resultat i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling hos Skandinaviens ledande tillverknings- och livsmedelsföretag. Vi kombinerar djupt verksamhetskunnande med drivkraften att maximera värdet av våra kunders affärssystem och beslutsstöd.

Drivna av effektivitet, nyfikenhet och omtanke strävar vi alltid uppåt. Vi kallar oss gärna förbättringskonsulter.

Elvenite verkar främst inom tre områden:

● Affärssystem & Integration, där vi erbjuder erfarna verksamhetsarkitekter och affärskonsulter specialiserade på affärssystemet Movex/M3

● Affärsanalys där vi hjälper företag i hela kedjan från att definiera nyckeltal till uppbyggnad och underhåll av datalager och rapportverktyg

● Socialt samarbete, där vi genom det molnbaserade verktyget Podio utvecklar och stöttar verksamhetsprocesser och projekt

www.elvenite.se
Yrkestitlar: Verksamhetsutvecklare, Affärskonsult, Utvecklare, Dataanalytiker, Projektledare
Verksamhetsorter: Karlstad, Stockholm, Bergen
Antal anställda: 31
Här är monterplats C18