Elvenite AB

Anställning Extrajobb Examensarbete Praktik
Ekonomi och juridik IT
5 Jämställdhet 11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen
E09

Elvenite levererar resultat i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling hos Skandinaviens ledande tillverknings- och livsmedelsföretag. Vi kombinerar djupt verksamhetskunnande med drivkraften att maximera värdet av våra kunders affärssystem och beslutsstöd.

Drivna av effektivitet, nyfikenhet och omtanke strävar vi alltid uppåt. Vi kallar oss gärna förbättringskonsulter.

Elvenite verkar främst inom tre områden:

● Affärssystem & Integration, där vi erbjuder erfarna verksamhetsarkitekter och affärskonsulter specialiserade på affärssystemet Movex/M3

● Affärsanalys där vi hjälper företag i hela kedjan från att definiera nyckeltal till uppbyggnad och underhåll av datalager och rapportverktyg så som Qlik, Birst och Power BI

● Socialt samarbete, där vi genom det molnbaserade verktyget Podio utvecklar och stöttar verksamhetsprocesser och projekt

www.elvenite.se
Yrkestitlar: Verksamhetsutvecklare, Affärskonsult, Utvecklare, Dataanalytiker, Projektledare
Verksamhetsorter: Karlstad, Stockholm, Oslo, Bergen
Antal anställda: 45
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F08 F07 F06 F05 F04 F03 F02 F01 F09 F10 F12 F11 F13