Falköpings Kommun

Anställning Trainee Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjör Hälsa, vård, socialt arbete Lärare
C11X

Falköpings kommun- den goda arbetsplatsen

Det goda livet är Falköpings vision om det hållbara samhället, inom den sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, våra relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, vi uppnår goda resultat genom effektivitet och samverkan.
Det är du som medarbetare i Falköpings kommun som fyller orden med värde, i dina möten med människor. Falköpings kommun värdesätter tydligt utveckling av verksamheten och medarbetarna.

Vill du vara en del av vår framgångsrika organisation och vara med i utvecklingen av det framtida Falköping-ta då chansen och bli en av oss!

www.falkoping.se
Här är monterplats C11X