Filipstads kommun

Anställning Extrajobb Sommarjobb Praktik
Lärare
A30

Filipstad är en småstad med cirka 10 500 invånare med anor från 1600-talet. Filipstad är centralt
belägen mellan Stockholm, Göteborg och Oslo. I Filipstad möter du en lugn miljö och vacker natur.
Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter inom både det kulturella som
det idrottsliga.
Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med cirka 1 100 tillsvidareanställda medarbetare. Här
satsar vi på våra medarbetare bland annat genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning
och friskvårdsaktiviteter. Vi goda pendlingsmöjligheter med buss t ex Filipstad-Karlstad, en buss/timme i vardera riktningen.
Filipstads kommun blev utsedd till Värmlands bästa skolkommun enligt SKL:s öppna jämförelser 2015, 6:a i Sverige.

http://www.filipstadskommun.se
Yrkestitlar: pedagoger
Verksamhetsorter: Förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI
Antal anställda: 400
Här är monterplats A30