Goodtech Solutions AB

Anställning Examensarbete
Ingenjör
A18

Goodtech Solutions är en systemleverantör som levererar egenutvecklade teknologier och kundanpassade lösningar för automatisering av produktion, materialhantering, lager och logistik. Vi kan ta tillvara på hela processen – från förstudier till konstruktion, installation, service och underhåll.

www.goodtech.se
Yrkestitlar: Ingenjörer
Verksamhetsorter: Karlstad, Arvika
Antal anställda: 45
Här är monterplats A18