Götene kommun

Anställning Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik Medlemskap
Ekonomi Hälsa, vård, socialt arbete IT Lärare
A04

Götene kommun är den lilla kommunen med många möjligheter. Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska och professionella gränser. Vi kan erbjuda meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten i en liten kommun där arbetet kännetecknas av samarbete över professionella och organisatoriska gränser. Inom Götene kommun vill vi på bästa sätt ta vara på din kompetens i arbetet. För dig som är nyfiken på att arbeta inom kommunal verksamhet finns stora möjligheter. Vi söker alltid nya duktiga medarbetare till våra verksamheter. Vi erbjuder också praktik och introduktions-program i flera av våra verksamheter.

www.gotene.se
Yrkestitlar: Lärare, förskollärare, undersköterska, fritidspedagog, sjuksköterska, personlig assistent, socialsekreterare
Verksamhetsorter: Götene
Antal anställda: 1100
Här är monterplats A04