Kadesjös Ingenjörsbyrå

Anställning Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjör
D19

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn sedan 1945.
Vi har spetskompetens att utöver traditionella uppdrag driva industriella och processorienterade byggprojekt, både nationellt och internationellt.

Vi är ett 60-tal medarbetare med en djup kunskap under ständig utveckling.

Vi kan ta det fulla ansvaret i ett byggprojekt, från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. Därför lägger vi stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt.

www.kadesjos.se
Yrkestitlar: Byggnadskonstruktör, VVS-konstruktör
Verksamhetsorter: Västerås
Antal anställda: 60
Här är monterplats D19