Knowit

Anställning
Ingenjör IT
A08

Knowits affärsområde Knowit Experience har beskrivits som Nordens ledande kommunikations- och teknikbyrå med verksamhet i fyra länder. Genom riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb, mobil och sociala medier hjälper vi företag, organisationer och andra verksamheter att nå sina affärskritiska mål.

www.knowit.se
Verksamhetsorter: Karlstad med 35 anställda, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Borlänge, Sundsvall, Oslo, Bergen m.fl.
Antal anställda: 1900
Här är monterplats A08