Kommunerna i luleåregionen rekryterar

Anställning Trainee Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Hälsa / Vård / Socialt arbete Ingenjörsvetenskap IT Lärarutbildning Naturvetenskap Samhällsvetenskap och humaniora
3 Hälsa och välbefinnande 5 Jämställdhet 7 Hållbar energi för alla 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 10 Minskad ojämlikhet 11 Hållbara städer och samhällen 12 Hållbar konsumtion och produktion 13 Bekämpa klimatförändringen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Info saknas.

http://www.lulearegionen.se,http://pitea.se,http://lulea.se,http://alvsbyn.se