Konsumentverket

Anställning Extrajobb Sommarjobb Praktik
Ekonomi och juridik IT Samhällsvetenskap och humaniora
12 Hållbar konsumtion och produktion
A28

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag för att alla ska kunna handla medvetet. Vi finns i Karlstad och är cirka 190 personer som tillsammans bidrar till en säkrare marknad där både konsumenter och företag vet vad som gäller.

Våra medarbetare har olika yrkesroller och utbildningsbakgrunder. Hos oss hittar du till exempel jurister, kommunikatörer, vägledare, utredare, utbildningssamordnare, IT-projektledare, systemförvaltare, ekonomer och administratörer.

Vi arbetar brett med konsumentfrågorna vilket gör att vi kan erbjuda många varierande arbetsuppgifter. Vi arbetar bland annat med tillsyn, produktsäkerhet, vägledning och rådgivning, kommunikationsinsatser, stöd till kommuner och organisationer, utredningar och remisser. Vi följer utvecklingen i samhället och anpassar vår verksamhet efter de konsumentbehov som finns. Hos oss finns utrymme för egna idéer, initiativ och möjlighet att profilera sig inom sitt område.

Yrkestitlar: Jurist, vägledare, kommunikatör, utredare, IT-projektledare, systemförvaltare, ekonom mfl.
Verksamhetsorter: Karlstad
Antal anställda: 190
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01_a E01_b E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 E0X D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C06 - C08 C09 C10 C11 C24 - C26 D01 - D02 D22 D23 D24 C27 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F13 F12 F11 F10 F09 F08 F07 F06 F05 F04 F02 F03 F01 F14 F15 F16 F17 F19 F18