KPMG AB

Anställning Praktik
Ekonomi
C08

KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Med våra tjänster skapar vi trygghet och bidrar i förändring.

Vi är 1700 medarbetare på 50 orter i Sverige. Globlat är vi 174 000 medarbetare i 155 länder.

Våra kunder är allt från det internationella företaget till det ägarledda bolaget på den lokala orten.

www.kpmg.se
Yrkestitlar: Auktoriserad Revisor, Auktoriserad Redovisningskonsult
Verksamhetsorter: Globalt
Antal anställda: 1700
Här är monterplats C08