Landstinget i Värmland

Sommarjobb Praktik
Ekonomi Hälsa, vård, socialt arbete
C17

Vill du ha Sveriges viktigaste jobb?

Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass. Med drygt 7000 medarbetare och cirka 80 olika yrkesgrupper är vi en av länets största arbetsgivare. Yrkesgrupper som ger stöd till patienter och anhöriga genom att bota, lindra och förebygga. Yrkesgrupperna är bland andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, vårdadministratörer, fysioterapeuter och psykologer.
För att vården ska fungera behövs också it-tekniker, ekonomer, utredare, fastighetsskötare och administratörer.När du arbetar i Landstinget i Värmland arbeta du utifrån värdegrunden att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Detta gäller självklart både för patienter, invånare och mellan medarbetare Vi har ett stort behov av nya medarbetare. Välkommen till oss!

www.liv.se
Yrkestitlar: legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biomedicinsk analytiker, psykologer, IT tekniker, ekonomer, utredare, kommunikatörer m. fl
Verksamhetsorter: Det finns cirka 30 vårdcentraler runt om i länet och sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Tandvården har cirka 40 kliniker runt om i länet. Här hittar du kontaktuppgifter till vården.
Antal anställda: 7297
Här är monterplats C17