Länsstyrelsen i Värmlands län

Examensarbete Praktik
Ekonomi och juridik IT Naturvetenskap Samhällsvetenskap och humaniora
5 Jämställdhet 11 Hållbara städer och samhällen 15 Ekosystem och biologisk mångfald 11 Hållbara städer och samhällen 13 Bekämpa klimatförändringen 15 Ekosystem och biologisk mångfald
C03

Länsstyrelsen Värmland är regeringens myndighet i länet och vi jobbar för att alla som bor och verkar i Värmland ska ha det bra.

En stor del av länsstyrelsens arbete handlar om att främja länets utveckling, både miljön, ekonomin och det sociala. Exempelvis genom företagsstöd, jämställdhetsarbete, miljöskydd och skydd av kulturarv samt att ha ett nära samarbete med andra aktörer i länet. Vi har också en hel del internationella kontakter och projekt.

De Globala målen. Vi har valt att lyfta fram tre av de globala målen inom Agenda 2030, även om vi i vår verksamhet arbetar med alla 17 mål för att skapa en hållbar och livskraftig tillväxt och utveckling i Värmland.

I Regleringsbrevet för 2018 står att ”Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.”

Vision: En hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Värdegrund: Vi som företräder Länsstyrelsen Värmland, gör det genom att visa ansvar, bemöta alla väl och aldrig sluta engagera oss och söka ny kunskap.

Landshövdingen är Länsstyrelsens högsta chef.

www.lansstyrelsen.se/varmland
Yrkestitlar: miljövetare, veterinärer, biologer, ekonomer, statsvetare, arkitekter, kommunikatörer, geologer, arkivarier, jurister, arkeologer, personalvetare, ingenjörer, agronomer, samhällsvetare, limnologer, webbmasters, naturvetare, skogsmästare, beteendevetare, controllers och GIS-ingenjörer.
Verksamhetsorter: Karlstad
Antal anställda: 230
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F08 F07 F06 F05 F04 F03 F02 F01 F09 F10 F12 F11 F13