Länsstyrelsen i Värmlands län

Examensarbete Praktik
Naturvetare Samhällsvetare, humanist Rättsvetenskap
A07

Länsstyrelsen är regeringens regionala myndighet för dig som bor och verkar i Värmland. Vi arbetar för att nationellt satta mål ska få genomslag i länet samtidigt som vi tar hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Kort sagt en hållbar utveckling i hela Värmland. Vi har en värdegrund med fokus på ansvar, bemötande, kunskap & engagemang.
Bland våra medarbetare finns; miljövetare, veterinärer, biologer, ekonomer, statsvetare, arkitekter, kommunikatörer, geologer, arkivarier, jurister, arkeologer, personalvetare, ingenjörer, agronomer, samhällsvetare, limnologer, webbmasters, naturvetare, skogsmästare, beteendevetare, controllers och GIS-ingenjörer.
Länsstyrelsen Värmland leds av landshövding Kenneth Johansson och länsråd Johan Blom.

www.lansstyrelsen.se/varmland
Yrkestitlar: miljövetare, veterinärer, biologer, ekonomer, statsvetare, arkitekter, kommunikatörer, geologer, arkivarier, jurister, arkeologer, personalvetare, ingenjörer, agronomer, samhällsvetare, limnologer, webbmasters, naturvetare, skogsmästare, beteendevetare, controllers och GIS-ingenjörer.
Verksamhetsorter: Karlstad
Antal anställda: 210
Här är monterplats A07