Lidköpings kommun

Anställning Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjör Ekonomi Hälsa, vård, socialt arbete Naturvetare Lärare Samhällsvetare, humanist
C15

Lidköping — en välkomnande och hållbar kommun. Våra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna. Välkommen till Lidköpings kommun!

www.lidkoping.se
Yrkestitlar: Socionom, Lärare, ingengör, undersköterskor, förskollärare, sjuksköterskor, enhetschefer
Verksamhetsorter: Lidköping
Antal anställda: 4000
Här är monterplats C15