Luleregionen

Anställning Trainee Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjör Ekonomi Hälsa, vård, socialt arbete Lärare Samhällsvetare, humanist
C12

Vi reser över 100 mil för att träffa dig! Kom till vår monter och prata jobb, praktik, exjobb och sommarjobb med oss i Boden-, Kalix-, Luleå-, Piteå- och Älvsbyns kommun.

www.lulearegionen.se, www.boden.se, www.alvsbyn.se, www.lulea.se, www.pitea.se, www.kalix.se
Yrkestitlar: Ingenjörer, projektledare, undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, samhällsbyggare, personalvetare, chefer,
Verksamhetsorter: Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden och Kalix
Antal anställda: 18000
Här är monterplats C12