Midroc Automation AB

Anställning Trainee Examensarbete
Ingenjör IT
A14

Midroc Automation är en del av Midroc Europe, som är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3300 medarbetare och under 2015 omsatte vi 5,8 miljarder kronor.

Vi levererar system och tjänster som hjälper våra kunder att tillverka rätt produkt i rätt tid, med rätt kvalitet och vi gör det genom lika stora delar projekt- som affärsförmåga. På Midroc Automation strävar vi efter att alla ska känna att de ingår i ett vinnande team där inget är omöjligt och där framgångar firas. I Universums årliga karriärundersökning "Sveriges bästa arbetsgivare" hamnar Midroc på topp 5.

www.midrocautomation.se
Yrkestitlar: Projektledare, Systemutvecklare, Automationsingenjör, Programmerare
Verksamhetsorter: Karlstad, Stockholm, Trollhättan, Göteborg, Mölndal, Sandviken, Gävle, Luleå, Kiruna
Antal anställda: 160
Här är monterplats A14