Mora kommun

Anställning Trainee Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjör Ekonomi Hälsa, vård, socialt arbete IT Lärare
E03

Mora kommun – för ett aktivt liv!
Tillsammans utför vi Sveriges viktigaste jobb för 20 000 invånare som bor, lever och verkar i Mora.
Vi är 1 650 medarbetare som varje dag erbjuder samhällsservice till alla medborgare.
Vi har 1,200 miljarder skattekronor som gör det möjligt att förmedla och utveckla välfärden.
Vi lär skolbarn att läsa och gör så det blommar i planteringar och rabatter.
Vi släcker bränder och planerar nya bostäder, skolor för skolbarn och boenden för äldre…och mycket mer.
Du gör stor skillnad i vardagen för många människor som behöver din kompetens.
Du är nyckeln till en välfungerande välfärd.
Vi erbjuder dig: Studentmedarbetarskap, anställningar, extrajobb, examensarbeten, sommarjobb och studiepraktik i hälsofrämjande arbetsmiljö.

www.mora.se
Yrkestitlar: Lärare, förskollärare, sjuksköterska, socialsekreterare, ingenjör, tekniker, undersköterska, dvs Sveriges viktigaste jobb i välfärden
Verksamhetsorter: Mora kommun
Antal anställda: 1650
Här är monterplats E03