Nordea AB

Extrajobb
Ekonomi
A05

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen, med en ledande ställning bland företagskunder och institutionella kunder såväl som privat- och private banking-kunder. Vi är också den ledande leverantören av liv- och pensionsförsäkringar i Norden.

Här är monterplats A05