NRC Group

Anställning Trainee Examensarbete Praktik
Ingenjör
A33

NRC Group är en av Nordens ledande koncerner inom infrastrukturutbyggnad och är noterad på Oslobörsen. I Sverige består NRC Group av Svensk Järnvägsteknik, Segermo och Elektrobyggnad.

Tillsammans har vi kunskap och kapacitet att utföra omfattande entreprenader som innebär nybyggnation, upprustning eller ombyggnation av järnväg. Vi utför mark-, ban-, el-, signal- och telearbete, det man inom fackspråk kallar för MBEST. Denna kompetensbredd gör att vi har en unik ställning i branschen.

NRC Group har inom järnvägsdivisionen ca 380 anställda. Omsättningen per 3: e kvartalet 2016 var NOK 1,6 miljarder.

www.sjtab.se
Yrkestitlar: Entreprenadingenjör, Arbetsledare, Platschef
Verksamhetsorter: Göteborg, Stockholm, Örebro men bostadsort är inte så viktigt eftersom man utgår från bostaden och reser till pågående projekt.
Antal anställda: 380
Här är monterplats A33