Paper Province

Examensarbete Praktik
Ingenjör Ekonomi IT Naturvetare Samhällsvetare, humanist
D22

Vill du vara med och ta fram nya hållbara innovationer från skogen som kan bidra till att Sverige blir koldioxidneutralt? Eller vill du veta mer om våra världsledande företag i regionen? Kom då och prata med oss i monter D19! Paper Province är ett företagskluster inom skoglig bioekonomi i Värmland med omnejd. På uppdrag av våra medlemsföretag arbetar vi med innovation & utveckling, kompetensförsörjning, internationalisering och marknadsföring.

http://paperprovince.com
Här är monterplats D22