Prevas AB

Anställning Examensarbete Sommarjobb
Ingenjörsvetenskap IT
5 Jämställdhet 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur 12 Hållbar konsumtion och produktion
A28

Vårt uppdrag är att skapa värde för våra kunder och hjälpa dem att stå starka i en värld av global konkurrens.

Prevas har funnits sedan 1985 och är partner till företag inom utvalda branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg och omsätter behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Kontor finns i Sverige, Danmark och Norge med ca 600 medarbetare. Företaget är börsnoterat sedan 1998.

www.prevas.se
Yrkestitlar: Systemutvecklare, Projektledare, Automationsingenjör.
Verksamhetsorter: Karlstad,Västerås,Örebro,Karlskoga,Göteborg,Stockholm,Luleå,Eskilstuna,Malmö,Lund,Gävle Norrköping,Linköping,Uppsala
Antal anställda: 600
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F08 F07 F06 F05 F04 F03 F02 F01 F09 F10 F12 F11 F13