Ramboll Sweden AB

Anställning Examensarbete Praktik
Ingenjörsvetenskap
3 Hälsa och välbefinnande 5 Jämställdhet 6 Rent vatten och sanitet 9 Hållbar industri och innovation samt infrastruktur 11 Hållbara städer och samhällen 15 Ekosystem och biologisk mångfald
B07

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men när den används på rätt sätt kan den förbättra både vardagen och världen. Det var Børge Rambølls inställning när han 1945 grundade Ramboll och det är fortfarande vårt motto.

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 15 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. I Sverige är vi 1 900 medarbetare, fördelade på 30 kontor över hela landet.

Vi drivs av nytänkande för att nå innovativa och hållbara lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Vi vet att våra lösningar är beroende av medarbetarnas kreativitet, kunskap och integritet. Vi välkomnar individuella skillnader och skapar allsidigt sammansatta team för att nå innovativa lösningar.

Följ oss gärna på @rambollsverige.

Yrkestitlar: Anläggning, Arkitektur, El, Geoteknik, Husbyggnad, Infrastruktur, Konstruktion, Mark- och vattenteknik, Projektledning, Stadsplanering, VVS/Installationsteknik
Verksamhetsorter: 300 kontor varav 30 i Sverige. Närmaste kontor finns i Karlstad och Örebro.
Antal anställda: 15000
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01_a E01_b E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 E0X D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C06 - C08 C09 C10 C11 C24 - C26 D01 - D02 D22 D23 D24 C27 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F13 F12 F11 F10 F09 F08 F07 F06 F05 F04 F02 F03 F01 F14 F15 F16 F17 F19 F18