Region Örebro län

Anställning Extrajobb Sommarjobb Praktik
Hälsa / Vård / Socialt arbete
3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 12 Hållbar konsumtion och produktion 13 Bekämpa klimatförändringen
F02

Vi är drygt 10 000 anställda som finns inom 250 olika yrkesbenämningar på arbetsplatser fördelade över hela länet. De flesta arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård, men det finns även arbeten inom till exempel administration, forskning, IT, service och transport. Hälso- och sjukvården med klinisk forskning är den största verksamheten inom regionen med ungefär 8 000 anställda. Vi driver tre akutsjukhus och har 25 regiondrivna vårdcentraler samt fyra privata vårdcentraler som vi samverkar med. Vi har en öppen- och slutenvårdspsykiatri inklusive akutpsykiatri samt en habiliteringsverksamhet för patienter med funktionsnedsättningar. Sjukhusen svarar för den specialistvård som behövs vid till exempel en operation eller en behandling. Inom Region Örebro län finns tre sjukhus: Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Alla sjukhusen har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. Inom sjukhusvården arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska vårdadministratörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer.På Universitetssjukhuset i Örebro, ett av landets sju universitetssjukhus, bedrivs och utvecklas högspecialiserad vård. Spetsområden är hjärtsjukvård, cancersjukvård, ögonsjukvård, urologi, kirurgi, handkirurgi och forskning. Sjukhusets arbete belönades med Dagens medicins pris Sveriges bästa universitetssjukhus 2018 och 2019. Karlskoga lasarett är ett fullvärdigt, medelstort akutsjukhus som har det lilla sjukhusets fördelar samtidigt som det är tillräckligt stort för att erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter. Sjukhuset har ett nära samarbete med Universitetssjukhuset Örebro och Lindesbergs lasarett. Karlskoga lasarett kännetecknas av en familjär atmosfär med god stämning och ett gott samarbetsklimat både inom och över avdelningsgränser. Hos oss blir du sedd – inte bara en i mängden.

Yrkestitlar: Sjuksköterskor
Verksamhetsorter: Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Kumla, Kopparberg, Hällefors, Nora, Degerfors, Laxå, Askersund, Hallsberg, Fjugesta
Antal anställda: 10000
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01_a E01_b E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 E0X D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C06 - C08 C09 C10 C11 C24 - C26 D01 - D02 D22 D23 D24 C27 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F13 F12 F11 F10 F09 F08 F07 F06 F05 F04 F02 F03 F01 F14 F15 F16 F17 F19 F18