Rolls-Royce AB

Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjör Ekonomi Hälsa, vård, socialt arbete IT
D01

”Trusted to deliver excellence”
Rolls-Royce är en internationell koncern som är verksam i mer än 50 länder och har över 55 000 anställda. Rolls-Royce designar och tillverkar turbinmotorer till flygplan för civil verksamhet och luftvapnet, samt fokuserar på tillverkning av diverse drivkraft- och energisystem för såväl fartyg, järnväg, militärfordon som för olja- och gasindustrin.
Rolls-Royce AB i Kristinehamn har funnits i över 150 år och innehar hög kompetens för konstruktion och tillverkning av ett flertal marina propulsionslösningar så som ställbara och fasta akterpropellrar, vattenjetsystem samt podsystem. I Kristinehamn finns även Rolls-Royce unika hydrodynamiska forskningscenter där modellpropellrar testas i de två vattentunnlar som finns belägna här.

http://www.rolls-royce.com
Yrkestitlar: applikations-, utvecklings- och service ingenjör, kontraktsansvarig, inköpare.
Verksamhetsorter: Kristinehamn
Antal anställda: 250
Här är monterplats D01