Rolls-Royce AB

Anställning Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjörsvetenskap
7 Hållbar energi för alla 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur 14 Hav och marina resurser

”Trusted to deliver excellence”
Rolls-Royce är en internationell koncern som är verksam i mer än 50 länder och har över 55 000 anställda. Rolls-Royce designar och tillverkar turbinmotorer till flygplan för civil verksamhet och luftvapnet, samt fokuserar på tillverkning av diverse drivkraft- och energisystem för såväl fartyg, järnväg, militärfordon som för olja- och gasindustrin.
Rolls-Royce AB i Kristinehamn har funnits i över 150 år och innehar hög kompetens för konstruktion och tillverkning av ett flertal marina propulsionslösningar så som ställbara och fasta akterpropellrar, vattenjetsystem samt podsystem. I Kristinehamn finns även Rolls-Royce unika hydrodynamiska forskningscenter där modellpropellrar testas i de två vattentunnlar som finns belägna här.

http://www.rolls-royce.com
Yrkestitlar: Applikations-, utvecklings- och service ingenjör, kontraktsansvarig, inköpare.
Verksamhetsorter: Kristinehamn
Antal anställda: 230
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F08 F07 F06 F05 F04 F03 F02 F01 F09 F10 F12 F11 F13