Säffle kommun

Anställning Extrajobb Sommarjobb Praktik
Ingenjör Ekonomi Hälsa, vård, socialt arbete Lärare
C07

SÄFFLE VÅGAR LEDA HÅLLBAR UTVECKLING (Säffle kommuns vision)

I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya.
Vi värnar om varandra och vårt samhälles växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap.
Med stolthet säger vi att vi är Säfflebor
Utifrån CENTRUM FÖR
GRÖN UTVECKLING,LOCKANDE LEVANDE LIVSMILJÖ och SÄFFLE– MITT I VÄRLDEN har vi utarbetat strategier och mål där vi tillsammans med vår personal arbetar för att våra invånare ska få den service de har rätt till! Vi jobbar ständigt med förbättringar och välkomnar nya idéer och förslag för att bli lite bättre dag för dag!

www.saffle.se
Yrkestitlar: Lärare, socionomer, sjuksköterskor, förskollärare, ekonomer, administratörer, ingenjörer, enhetschefer
Verksamhetsorter: Säffle, Nysäter, Värmlandsnäs, Värmlandsbro, Svanskog, Långserud
Antal anställda: 1507
Här är monterplats C07