Säfflebostäder AB

Anställning Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjör
C23

Säbo är ett kommunalt fastighetsbolag som har ca 1350 lägenheter, förvaltar kommunala fastigheter och genom systerbolag en industrilokal, gammalt landstingshus och forskningslabb. Totala ytan är 250 000kvm. Säbos fastighetsbestånd är under utveckling och vi satsar på hållbart byggande, energieffektiviseringar, miljöcertifieringar, hållbara materialval, solceller, laddstationer för elbilar med mera. Varje år investeras ca 50.000.000 kr i olika byggprojekt, allt från rotrenoveringar till skolombyggnationer och nybyggnationer. För närvarande planerar vi Säffles genom tidernas största nybyggnation – en ny simhall.
I Säbos organisation finns kompetens inom fastighetsskötsel, förvaltning, besiktning, bygg, el, drift och underhåll, energi och ventilation, projektledning, ekonomi och administration,
Som arbetsgivare kan Säbo erbjuda ett fritt arbete med en trygg ägare. Till studenter erbjuder vi sommarjobb, praktikplatser, examensjobb och anställning.

http://saffle.se/sabo
Yrkestitlar: Fastighetsskötare, drifttekniker, projektledare, besiktningsman, uthyrare, marknadsassistent
Verksamhetsorter: Säffle
Antal anställda: 36
Här är monterplats C23