SiS Ungdomshem Klarälvsgården

Anställning Extrajobb Examensarbete Sommarjobb Praktik
Hälsa, vård, socialt arbete Lärare
D07

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. SiS ungdomshem Klarälvsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vården och behandlingen utgår från de enskilda ungdomarnas behov. Vi använder metoder som det finns vetenskapligt stöd för, till exempel Aggression Replacement Training (ART) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Ungdomarna som kommer till oss har tidigare ofta fått öppenvårdsinsatser på hemmaplan, vård i familjehem eller vård på öppna HVB-hem. Det är när sådana insatser inte fungerar som socialtjänsten ansöker om en placering på Klarälvsgården. Utagerande beteende, våld, missbruk och kriminellt beteende är vanliga orsaker till placering. Många ungdomar kommer från familjer med problem, och majoriteten har haft problem i skolan. Kom gärna fram till oss så får vi berätta mer!

http://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-av-unga/vara-ungdomshem/klaralvsgarden/
Yrkestitlar: Behandlingsassistenter, Psykologer, Lärare, Sjuksköterskor, Avdelningsföreståndare, Biträdande Avdelningsföreståndare, Behandlingssekreterare,
Verksamhetsorter: Forshaga och Hammarö
Antal anställda: 60
Här är monterplats D07