Skatteverket

Anställning Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ekonomi Rättsvetenskap
C02

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.
Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Där tar vi emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.
Skatteverket passar dig som vill påverka din karriär och utveckling efter ditt eget intresse och söker en mänsklig arbetsplats där arbetsglädje och flexibilitet är självklarheter. Våra arbetsuppgifter blir allt mer kvalificerade till följd av internationaliseringen av näringslivet och ökade kontakter över gränserna. Möjligheterna till spännande och utmanande arbetsuppgifter är stora för dig som har rätt kompetens och vill satsa.

www.skatteverket.se
Yrkestitlar: Skattehandläggare, folkbokföringshandläggare, servicehandläggare, skatteutredare, processförare, revisor, jurist
Verksamhetsorter: Skatteverket finns på ett 100-tal orter i Sverige
Antal anställda: 10300
Här är monterplats C02