Sweco

Anställning Trainee Examensarbete Praktik
Ingenjör IT Naturvetare
D20

DEN FRAMTID SOM KAN KÄNNAS AVLÄGSEN I RESTEN AV SAMHÄLLET ÄR I HÖGSTA GRAD NÄRVARANDE PÅ SWECO.
Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 14 500 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer. På vår hemsida finns information om vårt traineeprogram och möjligheterna till praktik och ex-jobb.

http://www.sweco.se/
Verksamhetsorter: ca 50 orter i Sverige
Antal anställda: 14500
Här är monterplats D20