The Wood Region

Examensarbete Sommarjobb Praktik
Ingenjörsvetenskap IT Naturvetenskap
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur 12 Hållbar konsumtion och produktion
A32

The Wood Region(TWR) är en öppen testbädd för utveckling av idéer/prototyper med hjälp av additiv tillverkning(3D-print) samt utveckling av biokomposit i egen anläggning.

Projektet är finnanserat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Torsby kommun, Region Värmland och Region Dalarna

Vi jobbar främst med utveckling av storskalig additiv tillverkning med fokus på träbaserad biokomposit som ingångsmaterial. Vi utvecklar också eget träbaserat filament/pellets med spån från lokala sågverk.

Projektet riktar sig mot små och medelstora företag(SMF), kluster, forskning och högre utbildningar i norra mellan Sverige, uppfyller man någon av dessa kriterier så har man möjligheten att utveckla sina ideer/prototyper och stärka sin konkurrenskraft i ett gemensamt samarbete med oss.

TWR adresserar regionens två huvudutmaningar; att öka förädlingsgraden på träprodukter, samt att öka innovationsgraden för att hitta en lönsam avsättning för restprodukten spån.

www.thewoodregion.se
Yrkestitlar: Industridesigner, Designer, Ingenjörer, Konstruktörer, Projektledare,
Verksamhetsorter: Torsby, Sysslebäck
Antal anställda: 6
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01 E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 D22 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 D01 E0X D02 D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F08 F07 F06 F05 F04 F03 F02 F01 F09 F10 F12 F11 F13 F14 F15 F16 F17 F19 F18