Trafikverket

Trainee Examensarbete Sommarjobb
Ingenjörsvetenskap IT Naturvetenskap Samhällsvetenskap och humaniora
9 Hållbar industri och innovation samt infrastruktur 12 Hållbar konsumtion och produktion
C11_b

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och matcher som ska spelas, till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken. Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil av järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela infrastrukturen genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och nollvisionen. Men framför allt ser vi till att korta avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Och mellan dig och de som är viktiga för dig.

Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi planerar, bygger och underhåller statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer tänker vi vidare och bygger ett Sverige där alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Vi är en organisation med över 150 olika yrken inom olika verksamhetsområden och med många olika arbetsuppgifter. Hos oss finns det goda möjligheter att utvecklas och göra karriär. Framöver kommer vi att ha ett stort rekryteringsbehov och kanske är det just dig vi söker. Besök vår monter och passa på att ställa dina frågor till våra ambassadörer. Kanske har vi möjlighet att erbjuda dig en möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Vi ser fram emot att träffa dig!

Yrkestitlar: Projektledare, Projektingenjör, Trafikledare, Systemutvecklare, Samhällsplanerare, Specialist
Verksamhetsorter: Nationell organisation
Antal anställda: 10000
A16 C03 C04 C02 C12 C13 C14 C15 D15 D16 D06 D18 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D14 E00 E01_a E01_b E02 E03 E04 E11 E12 E08 E09 E10 E05 E06 D13 E07 D19 D20 D21 D05 D04 D03 E0X D17 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C06 - C08 C09 C10 C11 C24 - C26 D01 - D02 D22 D23 D24 C27 C05 C00 C01 A33 A14 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 B00 B01 B02 B04 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B06 B05 B03 A15 A13 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A00 E13 F13 F12 F11 F10 F09 F08 F07 F06 F05 F04 F02 F03 F01 F14 F15 F16 F17 F19 F18