Vårdförbundet avdelning Värmland

Medlemskap
Hälsa, vård, socialt arbete Naturvetare
E01

Vårdförbundet är en idéburen politisk organisation. Det betyder att vi tar ställning i olika frågor, vi har visioner och idéer som vi vill sprida. Vi arbetar för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård. Vi bedriver ständigt ett opinionsbildande arbete i frågor som rör vårdpolitik och vårdmiljö, yrke och profession, arbetsvillkor, lön, jämställdhet, hälsa, utbildning och arbetsmarknad med mera. Som medlem i Vårdförbundet får du stöd och råd i frågor som rör ditt yrke, din arbetsplats och dina anställningsvillkor. Om du får problem i yrkeslivet erbjuder vi dig personligt stöd och juridisk rådgivning om det behövs. Vårdförbundet arbetar aktivt för att bidra till en utveckling av utbildningarna inom våra professioner. Som studerandemedlem kan du få personlig service och rådgivning under studietiden, samt tips om förberedelser för tiden som nyexaminerad.

vardforbundet.se
Yrkestitlar: Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor.
Här är monterplats E01