Westra Wermlands Sparbank

Sommarjobb Praktik
Ekonomi
A22

Vi tycker det är viktigt för bygden att du har tillgång till ekonomisk och juridisk rådgivning hos någon som finns nära. Vi satsar på våra kontor och har det till och med inskrivet i vår affärsidé, så du förstår att det är långsiktigt. Vi ska ha en god kontorstäckning och erbjuda en personlig och modern bankservice. Vårt syfte är att skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till en positiv samhällsutveckling i västra Värmland.

www.wwsparbank.se
Yrkestitlar: Privatrådgivare - Företagsrådgivare - Jurist
Verksamhetsorter: Arvika Edane Charlottenberg Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng
Antal anställda: 110
Här är monterplats A22