Hitta på Hotspot

Här finns en karta över monterområdet där det även går att läsa mer om varje utställare.

Surfar du på en touch-enhet? Tryck på en monter för att få upp en informationsruta. Tryck sedan på logotypen för ytterligare information.

Surfar du på en enhet med muspekare? Håll muspekaren över en monter för att få upp en informationsruta. Tryck sedan på montern för ytterligare information.