Information om Hotspot 2022

Den 16 februari 2022 är det dags igen, Hotspotmässan gör sig redo att komma tillbaka i fysisk form i våra lokaler på Karlstads universitet. Detta innebär att mässan kommer äga rum precis som tidigare år på universitetet. Äntligen kan vi mötas i verklighet och knyta viktiga kontakter mellan studenter och arbetsgivare under studietiden. Alla är välkomna så som studenter, utställare men också personal på Karlstad universitet.

Hotspots har två syften. Det första innebär att studenter på Karlstads universitet ska erbjudas att delta i ett verkligt projekt likt arbetslivet men också öppna upp möjligheter för studenter på Karlstad universitet och utställare att samverka att nätverka med varandra. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att knyta kontakter för kommande arbetsliv att kunna erbjuda studenterna denna möjligheten, Hotspot är en brygga mellan studierna och arbetslivet. Som utställare ska man kunna erbjuda någon form av arbetslivsanknytning till studenterna till exempel Ex-jobb, praktik, deltidsarbete eller sommarjobb.

Värt att tillägga är att inget av det här hade varit möjligt utan våra fantastiska huvudsponsorer! Vi är glada över att Karlstad Kommun, Paper province och Compare är med oss i år. De bidrar både på mässan men också för vår projektgrupp under hela Hotspotperioden.

Information om mässdagen

Den 16 februari är det dags. Schema för dagen kommer presenteras närmare mässan!

Information till utställare

Man anmäler sig som utställare på vår bokningssida https://hotspot.kau.se/boka/. Bokningen öppnar för tidigare utställare och medlemsföretag till våra huvudsponsorer den 18 oktober klockan 08.00. Det innebär att den första veckan (V.43) är det endast utställare som var med på mässan 2021 som har förtur på montrarna samt våra huvudsponsorers medlemsföretag. Den 25 oktober öppnar vi bokningen för allmänheten. Bokningar som görs innan 25 oktober av utställare som inte deltog på Hotspot 2021 kommer att tas bort och får lov att boka om tidigast den 25 oktober.

På bokningssidan finns information om monterpaketet och hänvisning till vårt bokningsformulär. Efter att bokningen är genomförd kommer man som utställare få en kontaktperson från projektgruppen som ska finnas tills hands under hela processen med frågor, beställning av extra lunchbiljetter etc.

Priser för mässan finner ni här. Mer info kring schema kommer närmare mässdagen!

Information till studenter

Kommer att publiceras löpande på hemsidan men också i våra sociala medier så som instagram, facebook etc. Ni finner oss på Instagram @hotspotkau och på facebook ”Hotspot”.

Hotspot följer dagligen Folhälsomyndighetens information och rekommendationer kring coronaviruset. Vi vill upplysa om att reservationer för ändringar kan uppstå.

Vi ses på Hotspot, Karlstads universitets jobbmässa, den 16 februari 2022!

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta projektledare Julia Strandman

Julia Strandman

Enheten för studenstöd

Karlstads universitet

+46 73 082 88 65