Info Hotspot 2021

För 23 året i rad hålls Hotspotmässan. I och med det rådande pandemin har vi valt att genomföra Hotspot 2021 digitalt! Detta för att vi ska kunna erbjuda en säker mötesplats för studenter, arbetsgivare runt om i landet men också universitets personal!

Vi har sedan några månader tillbaka arbetat oss fram till ett helt nytt koncept för Hotspot. Från att ha genomfört mässa i fysisk form sedan 1998 på vårt universitet till att gå över till en digital plattform 2021! Vi som arbetar med det här är så förväntansfulla hur den digitala mötesplatsen kan mäta sig med det fysiska mötet på vårt universitet. Den digitala formen av mässan blir annorlunda än tidigare år, men det öppnar också upp stora möjligheter både för arbetsgivare och studenter på Karlstad Universitet som inte kan mäta sig med det fysiska mötet.

Vi kan på ett helt säkert sätt bidra till att nätverk mellan studenter och arbetsgivare finns, vi skapar en möjlighet att få värdefulla kontakter för våra studenter och vi har också ett projekt för våra allra mest drivande studenter att delta i! Hotspot är till för alla som vill skapa ett bredare nätverk och vill öppna upp en dialog med vår utställare.

Värt att tillägga är att inget av det här hade varit möjligt utan våra fantastiska huvudsponsorer! Vi är så glad över att Karlstad Kommun, Paper province och Compare är med oss i år. De bidrar både på mässan men också för vår projektgrupp under hela Hotspotperioden. Deras tankar och idéer kring detta digitala upplägg har varit helt ovärderligt och det är i samråd med huvudsponsorerna att det blir så bra det bara kan bli 2021!

Information om upplägget

Den 17 februari öppnas dörrarna upp för våra utställare att göra entré på mässan. Där finns ett digitalt rum för varje utställare, där man som företag skapar och tar fram information om företaget. Detta gör man med fördel en tid innan, så studenterna kan läsa och ta in mer information om företaget innan mässdagen men också öppna upp lediga tider för enskilda samtal med studenterna. I februari är vi alla varma i kläderna för att genomföra alla möten på ett digitalt sätt och Hotspot är med och skapar även denna möjlighet för våra studenter.

Information om plattform

Vi har valt att skapa mässan på en digital plattform med hjälp av Graduateland som har stor erfarenhet vid att arbeta med event online. Detta företaget arrangerar virtuella mässor sedan år tillbaka, men har framförallt blivit till stor hjälp för flera universitet runt om i Sverige men även Norden under Covid-19.

Detta gör att det finns en stor kunskap och vana vid att hålla digitala event. Flera universitet runt om i landet använder sig av samma plattform och vissa av er kanske till och med har deltagit på ett liknande event innan februari!

Information till utställare

Man anmäler sig på vår bokningssida https://hotspot.kau.se/boka/. Bokningen öppnar för tidigare utställare och medlemsföretag till våra huvudsponsorer den 28 september klockan 08.00. Det innebär att den första veckan (V.40) är det endast utställare som var med på mässan 2020 som har förtur på montrarna samt våra huvudsponsorers medlemsföretag. Den 5 oktober öppnar vi bokningen för allmänheten. Bokningar som görs innan 5 oktober av utställare som inte deltog på Hotspot 2020 kommer att tas bort och får lov att boka om tidigast den 5 oktober.

På bokningssidan finns information om monterpaketet och hänvisning till vårt bokningsformulär. Efter att bokningen är genomförd kommer man som utställare få en kontaktperson från projektgruppen som ska finnas tills hands under hela processen med frågor, funderingar och tips på hur man på bästa sätt kan gå tillväga på den digitala mässan.

Vi har ett baspaket för samtliga utställare. Däremot kan vi längre in i projekten öppna upp dörrarna att hålla intressanta live-presentationer, webinarium etc. om det finns intresse hos er som utställare. Men mer info kommer närmare mässdagen!

Information till studenter

Kommer att publiceras löpande på hemsidan men också i våra sociala medier så som instagram, facebook etc. Ni finner oss på Instagram @hotspotkau och på facebook ”Hotspot”.

Inför mässdagen bör som student registrera sin profil på den digitala plattformen. Anpassa och uppdatera sin profil, söka efter intressanta utställare att besöka på mässan och på mässdagen börja nätverka med alla intressanta företag som ställer ut.

Hotspot följer dagligen Folhälsomyndighetens information och rekommendationer kring coronaviruset. Vi vill upplysa om att reservationer för ändringar kan uppstå.

Vi ses på Hotspot, Karlstads universitets digitala jobbmässa, den 17 februari 2021!

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta projektledare Julia Strandman

Julia Strandman

Externa relationer

Karlstads universitet

+46 73 082 88 65