Om Hotspot

Hotspot är Karlstads universitets årliga jobbmässa och är en av Sveriges största. År 2017 firade vi att mässan genomförts 20 gånger. Över 100 olika arbetsgivare ställer ut och samtliga erbjuder våra studenter någon typ av arbetslivsanknytning. Det kan vara till exempel praktikplats, sommar- och extrajobb, examensarbete eller heltidsanställning efter examen. Mässan är mycket uppskattad av våra studenter och besöks uppskattningsvis av 5 000 – 6 000 studenter varje år.

Hotspot anordnas på uppdrag av Karlstads universitet och det är avdelningen Externa relationer som är arrangör. Mässan ger studenter möjlighet att under studietiden arbeta med ett verkligt projekt. Varje år rekryteras studenter till en projektgrupp som under ledning av en projektledare från Karlstads universitet planerar och genomför mässan.

Hotspot 2019 arrangeras den 13 februari.

Projektledning

Cindy Bråtenfeldt

Projektledare

Marknadsgruppen

Fanny Jansson

Kampanjansvarig

Fredrik Erlandsson

Sponsoransvarig

Joakim Wallroth

IT-ansvarig

Johanna Sjöö

Art Director

Louise Hellstadius

Gruppledare

Oliver Marshall

Copywriter

Mässgruppen

Amanda Orrefalk

Mässplanerare

Andrea Elfman

Mässplanerare

Anna Holmberg

Gruppledare

Anna Johansson

Logistikansvarig

Frida Longnell

Bankettplanerare

Heléne Abrahamsson

Bankettplanerare

Säljgruppen

Else Håkansson

Sälj- & kundansvarig

Emma Sundström

Sälj- & kundansvarig

Filip Björk

Sälj- & kundansvarig

Frida Brundin

Gruppledare

Ida Henriksson

Värdansvarig

Marcus Lundkvist

Värdansvarig