Vad är Hotspot?

Ett perfekt tillfälle att komma i kontakt med arbetslivet…

Hotspot är Karlstads universitets årliga jobbmässa och är en av Sveriges största med över 130 utställare. Hotspot grundades av dåvarande Högskolan i Karlstad och första Hotspot arrangerades den 18 februari 1998.

Mässan möjliggör nätverkande mellan studenter vid Karlstads universitet och arbetsgivare i hela landet. Alla utställare erbjuder Kau:s studenter någon typ av arbetslivsanknytning. Det kan vara till exempel praktikplats, sommar- och extrajobb, examensarbete eller heltidsanställning efter examen. Mässan är mycket uppskattad av våra studenter. Året 2023 hade mässan  – uppskattningsvis – ca 8000 besökare.

Hotspot 2024 arrangeras den 14 februari på universitetet.

…OCH en möjlighet att arbeta med ett verkligt projekt

Syftet med Hotspot är inte bara att skapa en mötesplats för arbetsgivare och studenter att nätverka på. Det är också en möjlighet för studenter att under studietiden arbeta med ett verkligt projekt.

Varje år rekryteras studenter till en projektgrupp som under ledning av en projektledare från Karlstads universitet planerar och genomför mässan. Att vara en del av Hotspot ger en bra merit på CV:t och det går bra att ansöka oavsett vilket program eller årskurs du läser. Projektet sträcker sig från oktober till och med mars!

Här kan du lämna intresse för att söka till projektgruppen

Projektgrupp 2023

 

Projektledning

Ximena Deramond

Projektledare

Marknadsgruppen

Linnéa N Eriksson

Gruppledare

Rollen tillsatt

Grafisk formgivare (1)

Rollen tillsatt

Grafisk formgivare (2)

Tillgänglig roll

Kampanj- och sociala medier ansvarig (1)

Tillgänglig roll

Kampanj- och sociala medier ansvarig (2)

Tillgänglig roll

Sponsoransvarig

Mässgruppen

Sofie Bågenmark

Gruppledare

Tillgänglig roll

Mässplanerare (1)

Tillgänglig roll

Mässplanerare (2)

Tillgänglig roll

Bankettplanerare (1)

Tillgänglig roll

Bankettplanerare (2)

Tillgänglig roll

Studentansvarig (rekryterare 1)

Tillgänglig roll

Studentansvarig (rekryterare 2)

Säljgruppen

Tillgänglig roll

Sälj- och kundansvarig (2)

Tillsatt roll

Sälj- och kundansvarig (1)