Om Hotspot

Hotspot är Karlstads universitets årliga jobbmässa och är en av Sveriges största. År 2017 firade vi att mässan genomförts 20 gånger. Över 100 olika arbetsgivare ställer ut och samtliga erbjuder våra studenter någon typ av arbetslivsanknytning. Det kan vara till exempel praktikplats, sommar- och extrajobb, examensarbete eller heltidsanställning efter examen. Mässan är mycket uppskattad av våra studenter och besöks uppskattningsvis av 5 000 – 6 000 studenter varje år.

Hotspot anordnas på uppdrag av Karlstads universitet och ger studenter möjlighet att under studietiden arbeta med ett verkligt projekt. Varje år rekryteras studenter till en projektgrupp som under ledning av en projektledare från Karlstads universitet planerar och genomför mässan.

Hotspot 2018 arrangeras den 14 februari.

Är du student och vill söka till projektgruppen, klicka här!

Projektledning

Cindy Bråtenfeldt

Projektledare

Marknadsgruppen

Evelina Johansson

Copywriter

Julia Vallhagen

Kampanjansvarig

Klara Jonsson

IT-ansvarig

Linus Jonsheden

Gruppledare

Oliver Träff

Art Director

Olle Nyrén

IT-ansvarig

Mässgruppen

Aryan Mawlood

Gruppledare

Elin Axelsson

Mässplanerare

Matilda Karlsson

Bankettansvarig

Oskar Åberg

Logistikansvarig

Sara Lif

Mässplanerare

Säljgruppen

Emma Larsson

Företagsvärdsansvarig

Hanna Samuelsson

Sälj- & kundansvarig

Madeleine Sjöblom

Gruppledare

Maria Lind

Sälj- & kundansvarig

Marlen Garces

Sälj- & kundansvarig