Sök till projektgruppen

Hotspot arrangeras av Enheten för studentstöd och ger studenter möjlighet att under studietiden arbeta med ett verkligt projekt. Varje år rekryteras studenter till en projektgrupp som under ledning av en projektledare från Karlstad universitet som planerar och genomför mässan. Att vara en del av Hotspot är ett ideellt arbete som ger en bra merit på CV:t. Du kommer att få testa dina teoretiska kunskaper, samtidigt som du lär dig helt nya saker. Detta ger dig en erfarenhet som du sedan kan ta med dig i arbetslivet i framtiden. Varje grupp får även en utbildning inom sitt område i början av projektet.

Projektgruppen är indelad i tre arbetsgrupper: marknad, sälj och mässa. Marknadsgruppen har hand om all kommunikation och marknadsföring kring mässan. Säljgruppen arbetar med försäljning av montrar och sedan efterföljande kundkontakt fram till mässdagen. Mässgruppen planerar och genomför upplägget av själva mässan med föreläsare, workshops och andra aktiviteter kopplat till Hotspot.

Antalet timmar du förväntas kunna lägga ner på projektet varierar beroende på grupp du hamnar i och arbetsrollen du blir tilldelad. Som gruppmedlem kan du räkna med ca 10h/veckan och som gruppledare från 10h/v.  Mässan äger rum i februari, det innebär att januari och februari kommer vara intensiva månader och under själva Hotspotveckan krävs 100% tillgänglighet.

Det går bra att ansöka oavsett vilket program eller årskurs du läser. Projektet sträcker sig från oktober 2021 till och med februari 2022. Sista ansökningsdag till projektgruppen är 17 september 2021. Rekrytering sker dock löpande så skicka in din ansökan så snart du kan!

Här är rollerna som går att söka:

Marknadsgruppen

Gruppledare – Strukturerar gruppens gemensamma arbete och sitter med i ledningsgrupp med övriga gruppledare och projektledare. Ansvarar för tilldelad budget, men arbetar också med att uppdatera, utveckla och förvalta hemsidan och vårt bokningssystem i Podio tillsammans med webredaktören.

Grafisk formgivare  – Producerar grafiskt och informativt material till trycksaker, hemsida och andra digitala kanaler för att marknadsföra Hotspot, men även för andra särskilda kommunikationssyften. Styr den visuella kommunikationen och ansvara för Hotspot grafiska profil.

Kampanj- och sociala medieansvarig – Planerar och genomför kringaktiviteter inför Hotspotdagen för att uppmärksamma mässan. Ansvarar för våra sociala medier, Instagram och Facebook.

Webredaktör – ansvarar för att Hotspots hemsida uppdateras kontinuerligt. Personen kommer arbeta i WordPress, samt uppdatera kopplingar mot Podio. Webredaktören får gärna ha ambitionen att ta vår hemsida till en ny nivå.

Säljgruppen

Gruppledare – Strukturerar gruppens arbete och sitter med i ledningsgrupp med övriga gruppledare och projektledare.

Sälj- och kundansvarig – Arbetar proaktivt med främst telefonförsäljning av våra digitala montrar. Löpande under projektet blir varje säljare tilldelad utställare och sköter all kontakt med denna kund fram till mässdagen. Som person bör du vara kommunikativ både muntligt och i text.

Värdansvarig – Rekryterar och sköter allt upplägg kring våra värdar som under mässdagen arbetar som sin utställares högra hand. Kommer i projektets start arbeta som sälj- och kundansvarig.

Sponsoransvarig – Arbetar proaktivt med att skaffa sponsorer som kan ge produkter eller på annat sätt stötta Hotspot i kampanjer och under mässdagen. Till en början arbetar sponsoransvarig även med försäljning av montrar tillsammans med resten av säljgruppen.

Mässgruppen

Gruppledare – Strukturerar gruppens arbete och sitter med i ledningsgrupp med övriga gruppledare och projektledare. Gruppledare ansvarar för tilldelad budget och planerar tillsammans med gruppen för de händelser som ska hända i samband med Hotspot.

Mässplanerare – Planerar och organiserar allt som ska hända under Hotspotmässan. Bokar föreläsare, workshops samt aktiviteter under mässveckan mm. Ansvarar för att rekrytera studenter till kontaktsamtal med utställare på mässdagen.

Logistikansvarig – Sköter all logistik inför, under och efter mässan. Inför 2022  är det viktigt att logistikansvarig har lätt för att hålla ordning och reda och jobba strukturerat. Logisikansvarige kommer även ansvara för bokning av lokaler/möbler, digitala mötesrum, teknisk support samt kontakt med externa aktörer mm. Har även huvudkontakten med Kau:s egna tekniska service som bl.a. hanterar mottagandet av varor.

Bankettplanerare – Ansvarar för att anordna den efterföljande och populära banketten på kvällen efter mässan. Innebär bl.a. offerthantering, budget, inköp och mycket extern kontakt.

För att söka till projektgruppen, vänligen svara på nedanstående frågor och mejla i pdf till projektledare Julia Strandman.

Namn, ålder, utbildning, årskurs, mail och telefon.

Varför vill du arbeta med Hotspot?

Vad skulle du helst vilja jobba med inom projektet?

Berätta kort om vem du är, vad gör du på fritiden?

Vilka styrkor tar du med dig till Hotspot?

Vad för färdigheter (karriär/personliga) skulle du vilja utveckla under din tid i Hotspot?

Hur mycket tid/engagemang kommer att du kunna ägna åt Hotspot?