Sök till projektgruppen

Hotspot arrangeras av avdelningen Externa relationer och ger studenter möjlighet att under studietiden arbeta med ett verkligt projekt. Varje år rekryteras ca 15-20 studenter till en projektgrupp som under ledning av en projektledare från universitetet planerar och genomför mässan. Att vara en del av Hotspot är ett ideellt arbete som ger en bra merit på CV:t. Du kommer att få testa dina teoretiska kunskaper, samtidigt som du lär dig helt nya saker. Varje grupp får även en utbildning inom sitt område i början av projektet.

Projektgruppen är indelad i tre arbetsgrupper: marknad, sälj och mässa. Marknadsgruppen har hand om all kommunikation och marknadsföring kring mässan. Säljgruppen arbetar med försäljning av våra montrar och sedan efterföljande kundkontakt fram till mässdagen. Mässgruppen planerar och genomför upplägget av själva mässan med föreläsare, luncher och andra aktiviteter. Mässgruppen anordnar även den efterföljande banketten på kvällen.

Antalet timmar du förväntas kunna lägga ner på projektet varierar beroende på grupp och roll. Som deltagare kan du räkna med ca 5-8h/veckan och som gruppledare 10h/v. Mässan äger rum i februari, så januari och februari kommer givetvis vara intensiva månader och under själva Hotspotveckan krävs 100% tillgänglighet.

Det går bra att ansöka oavsett vilket program eller årskurs du läser. Projektet sträcker sig från september till och med februari. Sista ansökningsdag är 22 september 2019. Rekrytering sker dock löpande!

 

Här är rollerna som går att söka:

Marknadsgruppen

Gruppledare – Strukturerar gruppens arbete och sitter med i ledningsgrupp med övriga gruppledare och projektledare.

Copywriter – Producerar textinformation till trycksaker, hemsida och andra digitala kanaler, samt för andra särskilda kommunikationssyften.

Art Director – Producerar det grafiska materialet och styr den visuella kommunikationen. Nära samarbete med copywriter.

Kampanjansvarig – Planerar och genomför kringaktiviteter inför Hotspotdagen för att uppmärksamma mässan.

Sponsoransvarig – Arbetar proaktivt med att skaffa sponsorer som kan ge produkter eller på annat sätt stötta Hotspot i kampanjer och under mässdagen.

IT-ansvarig – Arbetar med att utveckla och förvalta hemsidan och vårt bokningssystem Podio.

 

Säljgruppen

Gruppledare – Strukturerar gruppens arbete och sitter med i ledningsgrupp med övriga gruppledare och projektledare.

Sälj- och kundansvarig (3 st) – Arbetar proaktivt med främst telefonförsäljning av våra montrar. Löpande under projektet blir varje säljare tilldelad en utställare och sköter all kontakt med denna kund fram till mässdagen.

Värdansvarig (2 st) – Rekryterar och sköter allt upplägg kring våra värdar som under mässdagen arbetar som sin utställares högra hand. Kommer i projektets start arbeta som sälj- och kundansvarig.

 

Mässgruppen

Gruppledare – Strukturerar gruppens arbete och sitter med i ledningsgrupp med övriga gruppledare och projektledare.

Mässplanerare (2 st) – Planerar och organiserar allt som ska hända under mässdagen. Bokar föreläsare, lunch, fika, aktiviteter under dagen mm.

Bankettansvarig (2 st) –  Ansvarar för att anordna den efterföljande och populära banketten på kvällen efter mässan. Innebär bl.a. offerthantering, budget, inköp och mycket extern kontakt.

Logistikansvarig – Sköter all logistik inför, under och efter mässan. Bokning av lokaler/möbler, kontakt med externa aktörer så som sophantering mm. Har även huvudkontakten med Kau:s egna tekniska service som bl.a. hanterar mottagandet av varor, t.ex. montrar som skickas av utställare.

 

För att söka till projektgruppen, vänligen svara på nedanstående frågor och mejla i pdf till projektledare Cindy Bråtenfeldt.

Namn, ålder, utbildning, årskurs, mejl och telefon.

Varför vill du arbeta med Hotspot?

Vad skulle du helst vilja jobba med inom projektet?

Berätta kort om vem du är, vad gör du på fritiden?

Vilka styrkor tar du med dig till Hotspot?

Hur mycket tid/engagemang kommer att du kunna ägna åt Hotspot?