Sök till projektgruppen 2024

Hotspot arrangeras av Enheten för studentstöd och ger studenter möjlighet att under studietiden arbeta med ett verkligt projekt. Varje år rekryteras studenter till en projektgrupp som under ledning av en projektledare från Karlstad universitet planerar och genomför mässan.

Att vara en del av Hotspot är ett ideellt arbete som ger en bra merit på CV:t. Du kommer att få testa dina teoretiska kunskaper, samtidigt som du lär dig helt nya saker. Detta ger dig en erfarenhet som du sedan kan ta med dig i arbetslivet i framtiden. Varje grupp får även en utbildning inom sitt område i början av projektet.

Projektgruppen är indelad i olika arbetsgrupper: sälj,  marknad, mässa och logistik.
Marknadsgruppen har hand om all kommunikation och marknadsföring kring mässan.
Säljgruppen arbetar med försäljning av montrar och framförallt med efterföljande kundkontakt fram till mässdagen.
Mässgruppen planerar och genomför upplägget av själva mässan med föreläsare, workshops och andra aktiviteter kopplat till Hotspot.
Logistikteamet ser till att tillhandahålla det nödvändiga inför själva mässan i form av beställningar av möbler, godsmottagning samt bokning parkeringsplatser, mm.

Antalet timmar du förväntas kunna lägga ner på projektet varierar beroende på grupp du hamnar i och arbetsrollen du blir tilldelad. Som gruppmedlem kan du räkna med ca 5 h/veckan och som gruppledare från 10h/v.  Mässan äger rum i februari, det innebär att januari och februari kommer vara intensiva månader och under själva Hotspotsveckan krävs 100% tillgänglighet.

Det går bra att ansöka oavsett vilket program eller årskurs du läser. Projektet sträcker sig från oktober 2023 till och med februari 2024.

Skicka ditt intresseanmälan via formuläret ”Ansökan till projektgruppen för Hotspot 2024”

Läs noga vad varje roll innebär innan du skickar ditt intresseanmälan.

Säljgruppen 

Sälj- och kundansvarig (3 st)  – Arbetar proaktivt med främst telefonförsäljning av våra montrar. Löpande under projektet blir varje säljare tilldelad utställare och sköter all kontakt med denna kund fram till mässdagen. Som person bör du vara kommunikativ både muntligt och skriftligt.

Marknadsgruppen 

Gruppledare  – Strukturerar gruppens gemensamma arbete och ansvarar för genomförande av de planerade aktiviteter inom gruppen. Sitter med i ledningsgruppen med övriga gruppledare och projektledare.

Webbredaktör – För rollen krävs god kännedom av WordPress. Ansvarar för uppdatering av hemsidan och producerar nya texter för det som kan vara aktuellt att informera. Är du IT-kunnig är det en merit.

Grafisk formgivare (2 st)- Producerar grafiskt och informativt material till trycksaker, hemsida och andra digitala kanaler för att marknadsföra Hotspot, men även för andra särskilda kommunikationssyften. Styr den visuella kommunikationen och ansvara för Hotspot grafiska profil. Du ska kunna behärska obegränsat Adobe Illustrator, InDesign och Photoshop eller andra liknande redigeringsprogram. Du ska ha dessa program installerade i din egen dator. Du får även utbildning för användning av PlaYipp som är programmet för vår informationsskärm.

Sociala medier ansvarig (2 st) – Som ansvarig för sociala medier ser du till att ha ett levande, intressant och relevant flöde av text, bild och film i alla företagets sociala kanaler som är främst Instagram, LinkedIn och TikTok. Jobbar i nära samarbete med kampanjansvariga för planering av kampanjerna.

Kampanj- och sponsoransvarig (2 st)Planerar och genomför kringaktiviteter inför Hotspotdagen för att uppmärksamma mässan. Skaffar sponsorer till de olika tävlingar. Ansvarar också för att projektrummet är i ordning och för inköp av material/varor inför kampanjerna. Tillgång till bil är en plus men inget krav.

Mässgruppen 

Gruppledare  – Strukturerar gruppens gemensamma arbete och ansvarar för genomförande av de planerade aktiviteter inom gruppen. Sitter med i ledningsgruppen med övriga gruppledare och projektledare.

Mäss- och eventplanerare (2 st) – Planerar och organiserar allt som ska hända under Hotspotmässan. Bokar föreläsare, workshops samt aktiviteter inför mässa mm. samt ansvarar för bokning av föreläsningslokaler/möblering, mötesrum, teknisk support mm.

Studentrekryterare (2 st)- Ansvarar för att rekrytera studenter till Right on Spot – RoS och för matchningen till samtal. Rekryterar också Hotspotambassadörer, som är studenter som förespråkar för Hotspot för övriga studenter i sin utbildning. Rekryterar Crew, som är gruppen av studenter som jobbar nära projektgruppen under mässan. Rekryterar och sköter allt upplägg kring våra värdar som under mässdagen arbetar som sin utställares högra hand. För rollen som studentrekryterare krävs att du är social och engagerad och har ett brett kontaktnät på universitet. I din roll ingår inspring i klassrummet för information till studenterna.

Bankettplanerare (2 st) Ansvarar för att anordna den efterföljande och populära banketten på kvällen efter mässan. Innebär bl.a. offerthantering, budget, inköp och mycket extern kontakt. Bankettplanerarna jobbar nära projektledaren.

Logistik- och IT gruppen

Gruppledare  –  Strukturerar gruppens gemensamma arbete och ansvarar för genomförande av de planerade aktiviteterna inom gruppen. Sitter med i ledningsgruppen med övriga gruppledare och projektledare. Ansvarar för tjänstebeställningen och har även huvudkontakten med Kau:s egna tekniska service som bl.a. hanterar mottagandet av varor.

1.a Logistikansvarig Assisterar gruppledaren i  all logistik inför, under och efter mässan. Ansvarar för kontakten med leverantörer gällande möbler mm. Rollen kräver noggrannhet, har lätt för att hålla ordning och reda och jobba strukturerat.

2.a Logistikansvarig– Jobbar nära  1.a logistikansvarige och har egna ansvarsområde såsom logistiken kring utställarloungen, parkeringar inför mässdagen. Bokar parkeringar och beställer parkeringsbiljetter. Ansvarar också för att organisera garderoben inför mässdagen, placering, beställning av galgar, nummerlappar mm. Rollen kräver noggrannhet, har lätt för att hålla ordning och reda och jobba strukturerat.

IT-ansvarig (2st) -Den här rollen innebär nära samarbete med webbredaktör och projektledare i alla frågor som berör hemsidan, Podio (vårt CRM- och monterbokningssystem) Meriterande för den här rollen är om du har kunskap av apputveckling. Här kommer du att ges möjlighet att tillämpa din IT-kunskap och innovationsförmågan.

Ansök till projektgruppen 2024

Vi kommer att ta emot ansökningar löpande under våren och även bjuda in till intervju.