Kontakt

Ximena Deramond

Projektledare
070 814 99 71
ximena.deramond@kau.se
Avdelning: Enheten för studentstöd