RoS – Speed date med utställare!

**Anmälan är stängd för i år, men titta tillbaka här i höst!**

**Registration is now closed, come back again in the fall!**

 

Right on Spot – 15 minuters intervju med utställare

”Right on Spot” fungerar som en brygga mellan studenter och utställare och har som mål att skapa goda relationer inför framtiden. RoS, som vi förkortar det, består av en 15 minuter lång intervju mellan en utställare och en student som både har ett intresse av varandra.

Du som student får möjlighet att göra intryck på din drömarbetsgivare, och som utställare får chansen att träffa studenter som uppfyller just de kvalifikationer som du söker. RoS är därmed ett kvalitetssäkrat möte som kan leda till en värdefull kontakt, praktikplats, examensarbete eller framtida anställning.

Right on Spot – 15 minutes interview with exhibitor

”Right on Spot” works as a bridge between students and exhibitors and aims to create good relations for the future work life. RoS, as we abbreviate it, consists of a 15-minutes interview between an exhibitor and a student who both have an interest in each other

As a student you get the opportunity to make an impression on your dream employer, and as an exhibitor you get the chance to meet students who match the qualifications your are looking for.

RoS is by that a quality-assured meeting that can lead to a valuable contact, internship, thesis och future employment.

**Anmälan är stängd för i år, men titta tillbaka här i höst!**

**Registration is now closed, come back again in the fall!**

 

Welcome to Hotspot 2023!